Giỏ hàng
Triệt lông

Triệt lông

1. SmoothCool Hybrid

SmoothCool Hybrid là hệ thống IPL tích hợp 2 tay cầm triệt lông và trẻ hóa da. Hệ thống phát xung năng lượng đỉnh cao cho phép triệt vĩnh viễn kể cả lông mỏng và sáng màu.

Xem thêm thông tin công nghệ SmoothCool Hybrid tại đây.

2. Cellec V

Cellec V là hệ thống IPL có lọc ánh sáng điều trị triệt lông chuyên biệt và an toàn dành cho mọi dạng da và dạng lông.

Xem thêm thông tin công nghệ Cellec V tại đây.