Giỏ hàng
Sắc tố

Sắc tố

1. Tri-Beam Premium

Tri-Beam Premium là hệ thống laser Nd:YAG Q-Switched với kỹ thuật Rich-PTP độc quyền. 

Xem thêm thông tin công nghệ Tri-Beam Premium tại đây.

2. Cellec V

Cellec V là hệ thống IPL cải tiến mới nhất với 9 lọc trong đó có 3 lọc chuyên biệt trong điều trị mạch máu.

Xem thêm công nghệ Cellec V tại đây.